Termes i Condicions

Termes i Condicions/Términos y condiciones

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE WWW.NORDICWALKS.CAT

1.- Descripció del servei
Betzuca Activa SL mitjançant la marca NORDICWALKS®  organitza i realitza sortides regulars de marxa nòrdica, imparteix cursos de formació en aquesta disciplina i ofereix material relacionat amb activitats al medi natural.

Així mateix, a través del portal d’internet amb domini www.nordicwalks.cat , des d’ara Web, es podrà comprar de manera directa el material de suport especialitzat per a aquesta activitat, cursos de formació, sortides i altres activitats relacionades amb l’objectiu del Club.

2.- Acceptació de les Condicions Generals d’Ús
Pel sol fet de navegar per la nostra Web passa a tenir consideració d’Usuari, quedant vinculat pel nostre Avís Legal i Condicions Generals d’Ús, raó per la qual li aconsellem que llegeixi els textos. Tota sol·licitud de productes i/o serveis suposarà, directament, l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i de la resta de textos legals.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Betzuca Activa SL, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de la nostra Web NORDICWALKS® podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients mitjançant l’actualització expressa de les Condicions Generals exposades a la Web, entenent-se que així es dóna per compliment el deure de notificació, ja que abans de qualsevol contractació se sol·licitarà l’acceptació dels termes legals pels quals es regeix la Web. Betzuca Activa SL es reserva el dret de posar fi o modificar segons la seva voluntat la totalitat o part dels serveis/productes oferts. Això no donarà dret a cap indemnització dels usuaris d’aquests serveis.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

3.- Dades a tenir en compte per al compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació
El lloc web www.nordicwalks.cat pertany a Betzuca Activa SL amb domicili social en C/ de l’U d’octubre, 2 local – 08192 Sant Quirze del Vallès de Barcelona, proveïda de N.I.F. núm. B10629525.  Inscrita en el BORME nº89 del dia 11 de maig de 2022 amb el nº209597 .

Per a qualsevol dubte o aclariment l’usuari podrà contactar amb el nostre servei al client a través del telèfon 93 6738090 o escrivint al correu electrònic info@nordicwalks.cat

4.- Informació de caràcter personal
Les dades que el comprador facilita durant el procés de compra i pagament seràn emmagatzemats en el nostre sistema, amb la finalitat de facilitar el procés de gestió de comandes associades tant a la compra realitzada com a possibles compres futures que es realitzin a través d’aquest lloc web. Així mateix, al moment del pagament, si escull la forma de pagament amb targeta mitjançant un TPV i la seva plataforma de comerç electrònic associades Redsys procedirà també a sol·licitar i emmagatzemar les seves dades bancàries amb l’única finalitat de garantir el pagament i cobrament de la compra realitzada.

Betzuca Activa SL, en compliment del que es disposa per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de Desembre (LOGPD), i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Julio (LSSICE), manté un compromís de rigorós compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus clients s’efectuen baix nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

Les dades personals recollides a través dels formularis, que al llarg del procés de compra es poden trobar a la Web, s’incorporaran a un fitxer de dades propietat exclusiva de Betzuca Activa SL. Aquestes dades seran utilitzades, previ consentiment exprés de l’usuari/client a través de l’acceptació de les condicions generals de contractació presentades, per facilitar la realització de la compra sol·licitada així com per a la comunicació via correu electrònic de promocions, activitats o cursos que s’organitzin que puguin ser del seu interès, informant-li, al seu torn, que aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment, bastant per a això que dirigeixi una carta a C/ de l’U d’octubre, 2 local– 08192 Sant Quirze del Vallès de Barcelona, Espanya, o enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@nordicwalks.cat

5.- Necessitat de Registre
Per utilitzar els serveis de Betzuca Activa SL  és necessari registrar-se. Els registres anònims o amb una adreça de correu electrònic o de telèfon falsa no seran admesos. L’usuari/client declara que és major d’edat (18 anys) i que disposa de capacitat legal necessària per contractar i fer ús dels serveis oferts per Betzuca Activa SL.

En registrar-se, l’usuari rebrà per correu electrònic una contrasenya generada de manera automàtica per la Web i se li donarà facilitats perquè la pugui canviar al seu gust. L’usuari assumeix tota la responsabilitat de la contrasenya secreta que triï. Betzuca Activa SL no assumeix cap responsabilitat en casos d’utilització de la contrasenya per altres persones a les quals l’usuari autoritzi, així com tampoc serà responsable dels danys resultants de la utilització no autoritzada. El client/usuari ha d’informar immediatament de qualsevol utilització no autoritzada de la seva clau que pugui detectar.

6.- Preus
Els preus de venda dels materials oferts estan indicats a la web, en la descripció de cadascun dels productes.

Els preus s’expressen en euros i inclouen impostos, si és el cas.

No es generen despeses d’enviament quan els materials adquirits es recullen directament al domicili social o lloc acordat entre el club i el propi client, o s’en farà ús al moment de realitzar una activitat o curs dels organitzats per Betzuca Activa SL.

Els preus que, a cada moment, es presentin a la web seran els aplicats en els encàrrecs efectuats en aquest just moment. No obstant això, Betzuca Activa SL podrà modificar els seus preus a qualsevol moment, sent informats prèviament a la sol·licitud de serveis a través de la publicació a la web i, en tot cas, sent vàlid per a encàrrecs posteriors a la data en la qual es produeixi el canvi.

7.- Formes de pagament
Les formes de pagament actuals que es poden utilitzar per adquirir els tractaments publicitats és la plataforma Redsys, a través de la qual podrà realitzar pagaments amb targetes de dèbit i crèdit de Mastercard, Visa i American Express.

En cap d’aquests supòsits es cobra, actualment, cap concepte addicional.

8.- Gestió de les comandes
Les comandes realitzades a Betzuca Activa SL es gestionen automàticament a través de la pàgina Web i directament a través de l’adreça de correu electrònic o telèfon de Betzuca Activa SL

Al moment de realitzar la compra i després del pagament del preu establert, el client rep una notificació de justificant de recepció de la comanda, una confirmació de la comanda i una notificació de tancament després del lliurament del mateix per part de Betzuca Activa SL, amb un resum dels productes adquirits a través del seu correu electrònic.

En aquest correu electrònic s’indica el termini per poder recollir el producte o bé s’informa  del mitjà d’enviament per poder fer el seguiment del mateix.

El termini de lliurament per als productes materials que estan en estoc serà d’ 1 a 2 dies hàbils, previ acord de dia, hora i lloc de lliurament amb el comprador o elecció de sistema d’enviament. Per als serveis o cursos de formació el client haurà de personar-se el dia, en el lloc i hora convinguts i indicats en la confirmació de la comanda i/o programa del curs adjunt.

9.- Devolució o cancel·lació
Una vegada rebut via email el resum de la comanda i la confirmació del pagament, l’Usuari/Client disposarà de 24h per informar a Betzuca Activa SL de la seva voluntat de deixar sense efecte la compra, ja sigui perquè aquesta s’ha a causa d’un error, a una confusió o per un canvi d’idea de l’Usuari/Client. Al moment en què Betzuca Activa SL rebi aquesta petició haurà de procedir a la devolució de les quantitats que hagi pogut fer efectives.

Si, per contra, l’Usuari/Client no manifesta la seva disconformitat en el termini de 24 hores des de la recepció del correu electrònic amb el resum de la compra i el comprovant del pagament, el Club tramitarà la comanda.

Una vegada l’Usuari/Client pugui recollir el seu producte en el lloc acordat amb el Club, tindrà un termini de 14 dies per anul·lar el mateix, amb devolució de les quantitats cobrades, no suposant cap cost addicional la seva renúncia en aquest termini i sense necessitat que justifiqui el motiu d’aquesta devolució, sempre que el producte material mantingui l’embalatge original i no estigui usat.

En aquells casos en els quals el client hagi rebut un producte equivocat o que no es correspon amb el descrit a la web, podrà optar per la devolució i l’abonament de les quantitats cobrades o el canvi per altres productes i materials.

9.1  En les compres de serveis de formació i sortides regulars de marxa (cursos d’iniciació, dissabtes nòrdics o sortides mensuals del club), la sol·licitud d’anul·lació haurà d’efectuar-se per escrit en un termini mínim anticipat de 48 hores  de la data de la seva realització.  L’usuari tindrà dret a la devolució de l’import de la inscripció  i l’empresa podrà descomptar fins a 2€ en concepte de despeses bancàries i de gestió. En cas que els serveis els realitzi un tercer i aquest no accepti la cancelació s’aplicaria el càrreg corresponent.
Si s’avisa per escrit amb 24h d’antelació es retornarà el 50% de l’import abonat i si no s’avisa o no es realitza l’activitat no hi haurà dret a devolució. El Club podria oferir al client realitzar una activitat similar en data posterior si hi hagués oportunitat,  a compte de l’import abonat per l’activitat no realitzada, però no per serveis de tercers com restaurants o altres si aquests no accepten la cancelació.

En tots els cassos podrà posar-se en contacte amb Betzuca Activa SL a través del correu electrònic info@nordicwalks.cat  per manifestar la circumstància i per quina opció es decanta el Client.

La devolució dels articles materials es farà en el mateix lloc on es va realitzar el lliurament o bé al domicili de Betzuca Activa SL, sempre que s’hagi informat prèviament per email o telèfon de la devolució o canvi i seguint les expresses instruccions facilitades per aquest, quant a la forma, el lloc i al termini de lliurament.

10.- Propietat dels continguts www.nordicwalks.cat
Totes les imatges, textos i altre contingut que ofereix Betzuca Activa SL, incloent els noms i logotips de la Web, estan protegits pels drets d’autor i les lleis i convenis internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual. L’usuari no té dret a copiar, transmetre o distribuir aquestes imatges sense el consentiment exprés de Betzuca Activa SL.

Totes les marques, noms comercials, denominacions socials, noms de dominis, logotips, fotografies, imatges o altres senyals utilitzats a la Web per a la seva identificació són propietat exclusiva de Betzuca Activa SL i no poden ser utilitzats de cap manera.

11.- Seguretat de la informació
Betzuca Activa SL és conscient de la importància de garantir la seguretat del trànsit de la informació amb els nostres clients i per a això comptem amb les màximes mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat de les comunicacions.

La connexió al servei transaccional de reserves “online” es realitza a través d’un servidor segur. Gràcies al certificat de seguretat SSL (SecureSocket Layer), contractat amb CDmon, les dades que els clients introdueixin a la Web de Betzuca Activa SL (usuaris, contrasenyes, dades de compra, dades d’inscripció a cursos, etc.) viatjaran xifrats fins al servidor, garantint així la seguretat de les comunicacions a tot moment. Al mateix temps, la Web disposa d’elements visibles en el navegador que garantissin la confidencialitat i seguretat a Internet.

Vostè pot verificar que la connexió s’està realitzant a través d’un servidor segur comprovant algun dels següents aspectes:

Mitjançant l’adreça (URL) del servidor, ja que en un servidor segur comença per https: quan normalment ho fa per http.
Mitjançant una indicació del seu programa navegador consistent en què en una de les cantonades inferiors de la pantalla apareix una clau sencera (en comptes de trencada com en qualsevol servidor no segur) o un cadenat tancat (en comptes d’obert com en qualsevol servidor no segur)
12.- Llei aplicable i Jurisdicció competent
Aquestes Normes d’ús es regeixen per la Llei Espanyola. Betzuca Activa SL i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol un altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Constitueix aquest contracte l’expressió completa i íntegra de l’acord entre Betzuca Activa SL i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com a orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

Data d’última publicació 24 de juliol de 2022

****************************************************************

CONDICIONES GENERALES DE USO DE WWW.NORDICWALKS.CAT

1.- Descripción del servicio
Betzuca Activa SL mediante la marca NORDICWALKS® organiza y realiza salidas regulares de marcha nórdica, imparte cursos de formación en esta disciplina y vende material relacionado con actividades en el medio natural .

Asimismo, a través del portal de internet con dominio www.nordicwalks.cat , desde ahora Web, se podrá comprar de manera directa el material de soporte especializado para esta actividad, cursos de formación, salidas y otras actividades relacionadas con el objetivo del Club.

2.- Aceptación de las Condiciones Generales de Uso
Por el solo hecho de navegar por nuestra Web, pasa a tener consideración de Usuario quedando vinculado por nuestro Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso, razón por la que le aconsejamos que lea los textos. Toda solicitud de productos y/o servicios supondrá, directamente, la aceptación de las Condiciones Generales de uso y del resto de textos legales.

Las presentes Condiciones Generales, están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

Betzuca Activa SL, con el fin de mejorar los servicios ofrecidos a través de nuestra Web, podrá modificar las Condiciones Generales notificándolo a los Clientes mediante la actualización expresa de las Condiciones Generales expuestas en la Web, entendiéndose que así se da por cumplido dicho deber de notificación, ya que antes de cualquier contratación se solicitará la aceptación de los términos legales por los que se rige la Web. Betzuca Activa SL se reserva el derecho de poner fin o modificar según su voluntad la totalidad o parte de los servicios/productos ofertados. Esto no dará derecho a ninguna indemnización de los usuarios de dichos servicios.

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

3.- Datos a tener en cuenta para el cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
El sitio Web www.nordicwalks.cat pertenece a Betzuca Activa SL con domicilio social en Calle de l’U d’octubre, 2 local – 08192 Sant Quirze del Vallès de Barcelona, provista de N.I.F. núm. B10629525. Inscrita en el BORME nº89 del dia 11 de mayo de 2022 con el nº209597 .

Para cualquier duda o aclaración el usuario podrá contactar con nuestro servicio al cliente a través del teléfono 93 6738090  o escribiendo al correo electrónico info@nordicwalks.cat

4.- Información de carácter personal
Los datos que el comprador facilita durante el proceso de compra y pago serán almacenados en nuestro sistema, con el fin de facilitar el proceso de gestión de pedidos asociados tanto a la compra realizada como a posibles compras futuras que se realicen a través de este sitio web. Asimismo, en el momento del pago, si escoge la forma de pago con tarjeta mediante un TPV y su plataforma de comercio electrónico asociadas Redsys procederá también a solicitar y almacenar sus datos bancarios con la única finalidad de garantizar el pago y cobro de la compra realizada.

Betzuca Activa SL en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de 13 de Diciembre (LOPD), y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSICE), mantiene un compromiso de riguroso cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus clientes se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.

Los datos personales recogidos a través de los formularios, que a lo largo del proceso de compra se pueden encontrar en la Web, se incorporarán a un fichero de datos propiedad exclusiva de Betzuca Activa SL. Dichos datos serán utilizados, previo consentimiento expreso del usuario/cliente a través de la aceptación de las condiciones generales de contratación presentadas, para facilitar la realización de la compra solicitada así como para la comunicación vía correo electrónico de promociones, actividades o cursos que se organicen que puedan ser de su interés, informándole, a su vez, de que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, bastando para ello que dirija una carta a Calle Manel Blancafort, 69 – 08192 Sant Quirze del Vallès de Barcelona, España, o enviando un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: info@nordicwalks.cat

5.- Necesidad de Registro
Para utilizar los servicios de Betzuca Activa SL es necesario registrarse. Los registros anónimos o con una dirección de correo electrónico o de teléfono falsa no serán admitidos. El usuario/cliente declara que es mayor de edad (18 años) y que dispone de capacidad legal necesaria para contratar y hacer uso de los servicios ofertados por CLUB MARXA NÒRDICA SANT QUIRZE NORDIC WALKS.

Al registrarse, el usuario recibirá por correo electrónico una contraseña generada de manera automática por la Web y se le dará facilidades para que la pueda cambiar a su gusto. El usuario asume toda la responsabilidad de la contraseña secreta que elija. Betzuca Activa SL no asume ninguna responsabilidad en casos de utilización de la contraseña por otras personas a las que el usuario autorice, así como tampoco será responsable de los daños resultantes de la utilización no autorizada. El cliente/usuario debe informar inmediatamente de cualquier utilización no autorizada de su clave que pueda detectar.

6.- Precios
Los precios de venta de los materiales ofertados están indicados en la web, en la descripción de cada uno de los productos.

Los precios se expresan en euros e incluyen impuestos.

No se generan gastos de envío en tanto que los materiales adquiridos se recogerán directamente en el domicilio social o lugar acordado entre el club y el propio cliente, o en el momento de realizar una actividad o curso de los organizados por el Betzuca Activa SL.

Los precios que, en cada momento, se presenten en la web serán los aplicados en los encargos efectuados en ese justo momento. No obstante, Betzuca Activa SL podrá modificar sus precios en cualquier momento, siendo informados previamente a la solicitud de servicios a través de la publicación en la web y, en todo caso, siendo válido para encargos posteriores a la fecha en la que se produzca el cambio.

7.- Formas de pago
Las formas de pago actuales que se pueden utilizar para adquirir los tratamientos publicitados es la plataforma Redsys, a través de la cual podrá realizar pagos con tarjetas de débito y crédito de Mastercard, Visa y American Express.

En ninguno de estos supuestos se cobra, actualmente, ningún concepto adicional.

8.- Gestión de los pedidos
Los pedidos realizados a Betzuca Activa SL se gestionan automáticamente a través de la página Web y directamente a través de la dirección de correo electrónico o teléfono de Betzuca Activa SL.

En el momento de realizar la compra y tras el pago del precio establecido, el cliente recibe una notificación de acuse de recibo del pedido, una confirmación del pedido y una notificación de cierre tras la entrega del mismo por parte de Betzuca Activa SL, con un resumen de los productos adquiridos a través de su correo electrónico.

En este correo electrónico se indica el plazo para poder recoger el producto o bien se informa de que se enviará otro correo electrónico avisando que los productos pueden ser puestos a disposición del cliente.

El plazo de entrega para los productos materiales que están en stock será de 2-3 días hábiles, previo acuerdo de día, hora y lugar de entrega con el comprador. Para los servicios o cursos de formación el cliente deberá personarse el día, en el lugar y hora convenidos e indicados en la confirmación del pedido y/o programa del curso adjunto.

9.- Devolución
Una vez recibido vía email el resumen del pedido y la confirmación del pago, el Usuario/Cliente dispondrá de 24h para informar a Betzuca Activa SL de su voluntad de dejar sin efecto la compra, ya sea porque ésta se haya debido a un error, a una confusión o por un cambio de idea del Usuario/Cliente. En el momento en que Betzuca Activa SL reciba esta petición deberá proceder a la devolución de las cantidades que haya podido hacer efectivas.

Si, por el contrario, el Usuario/Cliente no manifiesta su disconformidad en el plazo de 24 horas desde la recepción del correo electrónico con el resumen de la compra y el comprobante del pago, se tramitará el pedido.

Una vez el Usuario/Cliente pueda recoger su producto en el lugar acordado con Betzuca Activa SL, tendrá un plazo de 14 días para anular el mismo, con devolución de las cantidades cobradas, no suponiendo ningún coste adicional su renuncia en dicho plazo y sin necesidad de que justifique el motivo de dicha devolución, siempre y cuando el producto material mantenga el embalaje original y no esté usado.

En las compras de servicios de formación o salidas, la solicitud de anulación deberá efectuarse en un plazo mínimo anticipado de 2 días antes de la fecha de su realización.

En aquellos casos en los que el cliente haya recibido un producto equivocado o que no se corresponde con lo descrito en la web, podrá optar por la devolución y el abono de las cantidades cobradas o el cambio por otros productos y materiales.

En ambos casos podrá ponerse en contacto con Betzuca Activa SL a través del correo electrónico info@nordicwalks.cat o por teléfono al 93 6738090, para manifestar cual es la circunstancia y por qué opción se decanta el Cliente.

La devolución de los artículos materiales se hará en el mismo lugar donde se realizó la entrega o bien en el domicilio de Betzuca Activa SL, siempre que se haya informado previamente al Club por email o teléfono de la devolución o cambio y siguiendo las expresas instrucciones facilitadas por éste, en cuanto a la forma, el lugar y al plazo de entrega.

10.- Propiedad de los contenidos www.nordicwalks.cat
Todas las imágenes, textos y demás contenido que ofrece Betzuca Activa SL, incluyendo los nombres y logotipos de la Web, están protegidos por los derechos de autor y las leyes y convenios internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual. El usuario no tiene derecho a copiar, transmitir o distribuir estas imágenes sin el consentimiento expreso de Betzuca Activa SL.

Todas las marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales, nombres de dominios, logotipos, fotografías, imágenes u otras señales utilizadas en la Web para su identificación son propiedad exclusiva de Betzuca Activa SL y no pueden ser utilizados de ninguna manera.

11.- Seguridad de la información
Betzuca Activa SL es consciente de la importancia de garantizar la seguridad del tránsito de la información con nuestros clientes y para ello contamos con las máximas medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de las comunicaciones.

La conexión al servicio transaccional de reservas “online” se realiza a través de un servidor seguro. Gracias al certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer), contratado con CDmon, los datos que los clientes introduzcan en la Web de Betzuca Activa SL (usuarios, contraseñas, datos de compra, datos de inscripción a cursos, etc.) viajarán cifrados hasta el servidor, garantizando así la seguridad de las comunicaciones en todo momento. Al mismo tiempo, la Web dispone de elementos visibles en el navegador que garantizaran la confidencialidad i seguridad a Internet.

Usted puede verificar que la conexión se está realizando a través de un servidor seguro comprobando alguno de los siguientes aspectos:

Mediante la dirección (URL) del servidor, ya que en un servidor seguro comienza por https: cuando normalmente lo hace por http.
Mediante una indicación de su programa navegador consistente en que en una de las esquinas inferiores de la pantalla aparece una llave entera (en vez de rota como en cualquier servidor no seguro) o un candado cerrado (en vez de abierto como en cualquier servidor no seguro)
12.- Ley aplicable y Jurisdicción competente
Estas Normas de uso se rigen por la Ley Española. Betzuca Activa SL  y los usuarios, para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir, con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, se someten, con renuncia expresa a su fuero propio o a cualquier otro que, en su caso, pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona capital. Constituye este contrato la expresión completa e íntegra del acuerdo entre Betzuca Activa SL y el usuario, y sustituye todos los anteriores pactos, compromisos, manifestaciones o acuerdos, tanto escritos como orales, que hayan existido previamente entre ambos.

Fecha de última publicación 24 de julio de 2022