Aprèn la tècnica amb instructors qualificats!

Pels beneficis de la tècnica correcta de la marxa nòrdica,

APRÈN amb instructors degudament qualificats

 L’atomitzada i creixent oferta de Nordic Walking exigirá als seus usuaris, cada cop més, un petit esforç per avaluar si allò que tenen a les mans, o els hi és més proper, s’adeqüa a les seves necessitats, i treure’n un bon rendiment de la seva elecció.

Que cal evitar i que cal tenir en compte a l’hora de triar una activitat de Nordic Walking:

– No tots els pals que es venen al mercat, són de Nordic Walking, i existeix encara un desconeixement molt gran per part de comerços i establiments.

– No tothom que camina amb pals, està fent marxa nòrdica, encara que s’hagi apuntat a una caminada que porti aquest nom, o faci servir pals de Nordic Walking.

– No totes les tècniques de Nordic Walking tenen els mateixos beneneficis ni els mateixos riscos de lesió. A l’hora d’escollir, cercar aquelles que respectin el patró biomecànicament correcte de la marxa. El Nordic Walking es basa en una postura correcta, la tècnica natural de caminar, a la qual afegirem l’ús, amb el moviment correcte, dels pals de marxa nòrdica, amb un moviment suau, fluid, simètric i harmònic. No haurem d’executar possicions estranyes, ni haurem de provocar hiperextensions en cap de les extremitats.

– No totes les persones que promouen o que ensenyen Nordic Walking, tenen la mateixa formacióexperiència, o trajectòria professional, així doncs, recomanem:

* Aprendre amb professionals que disposin de titulacions oficials reconegudes, en el camp de l’activitat física, l’esport, o la salut, i deixar-se guiar en sortides i activitats de marxa nòrdica -previ aprenentage en un curs- per guies de Nordic Walking o iniciadors a tècnic esportiu en la modalitat de marxa nòrdica degudament reconeguts.

* Que la formació específica per a ensenyar Nordic Walking, estigui avalada sota el marc d’una organització internacional contrastada, seguint les seves pautes, directrius i metodologies d’ensenyança.

– Consultar al nostre metge de capçalera o centre mèdic, sobre la nostra aptitud per fer activitat física.

– Poder consultar les condicions sota les quals es desenvolupa l’activitat: a banda de la formació del tècnic/a, assegurances de que disposa (Responsabilitat Civil i Cobertura d’Accidents), característiques de l’activitat, nivell i tipus de programa-sessió, pagament, rebut, factura…

No oblidem que, tot i no existir una formació oficial reconeguda, aquells que s’hi volen dedicar professionalment han de complir (en el cas de Catalunya) la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

Per últim, recordar que el fet que una activitat sigui gratuïta, no eximeix de responsabilitat als seus organitzadors, ni  que aquesta estigui exenta de seriositat rigor.

Article “Marxa nòrdica” Revista Docusport

Nordic Walks surt a l’INFORMEM de Sant Quirze del Vallès

Aquesta tardor la revista informativa del poble ha editat un article sobre la creació de Nòrdic Walks, del que us volem fer partícips.

Gràcies per la gran acollida de tots els vilatans!

%d bloggers like this: